+995 592 01 72 12

კომპანია OGD იურიდიულ პირებს გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

• ტექნიკის (სერვერები, კომპიუტერები და ა.შ.) დამონტაჟება.
• პროგრამული (Software) უზრუნველყოფა.
• ქსელური პრობლემების მოგვარება (ლოგისტიკური გაყვანილობა).
• IT მხარდაჭერა.
• სატელეფონო მხარდაჭერა.
• ახალი ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
• სპეციალური ფასდაკლების სისტემა (ფასის ცვლილება დამოკიდებულია შეძენილი პროდუქტის რაოდენობაზე).

საიტის მოხმარების პირობები:

ძვირფასო მომხმარებლებო:

• გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ: შეკვეთის განხორციელების, ანგარიშსწორებისა და მიწოდების პირობებს. კითხვების შემთხვევაში, ჩვენი ოპერატორი დეტალურად მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენთვის ბუნდოვან საკითხთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთა, გადახდა განხორციელებული იქნება საიტზე მითითებული პირობების გაუთვალისწინებლად, საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს შექმნილ დისკომფორტზე.

• მიწოდების განხორციელებისას ფორს-მაჟორული პირობების დადგომის შემთხვევაში, კომპანიის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს.

• მიწოდების განხორციელებისას ფორს-მაჟორული პირობების დადგომის შემთხვევაში, კომპგთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ საიტზე განთავსებულ კომპანიის რეკვიზიტებს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადახდას განახორციელებთ, საიტზე და ინვოისში მითითებულ რეკვიზიტებში არსებული ანგარიშის ნომრისგან განსხვავებულ ანგარიშის ნომერზე, კომპანია პასუხს არ აგებს თქვენ მიერ განხორციელებული ქმედების შესაძლო შედეგებზეანიის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს.

• კლიენტი ვალდებულია პატივი სცეს კომპანიას, კომპანიის თანამშრომლებს, კომპანიის ქონებას საქართველოს კანონმდებლობით, ნორმატიული კანონმდებლობის დანათქმების გათვალისწინებით. აღნიშნული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, ნებისმიერი პირი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

• გთხოვთ, არ გამოიყენოთ საიტი ბოროტად (ვირუსების, ტროიანების, მომხმარებლებისთვის და თვითონ საიტისთვის მავნებელი სხვა ნებისმიერი ინფორმაციის განთავსება). არ ეცადოთ უუფლებო წვდომას ვებსაიტის სერვერთან ან მონაცემთა ბაზასთან. არ განახორციელოთ საიტზე ჰაკერული ხასიათის შეტევა, წინააწმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ აუცილებლად დავუკავშირდებით სამართალდამცავ ორგანოებს და დავეხმარებით მათ თქვენი ვინაობის იდენტიფიცირებაში.

• საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს ვირუსებით, DDOS -ით ან რაიმე სხვა ტექნოლოგიურად მავნე მასალით თქვენი კომპიუტერის დაზიანებაზე საიტზე კონტაქტის დროს.

• აკრძალულია საიტის გამოყენება შეურაცხმყოფელი, უცენზურო, უკანონო, სექსისტური, რასისტული ან რაიმე სხვა დისკრიმინაციული მოწოდებისთვის.

• აკრძალულია სიტიდან, ნებისმიერი ფორმით ინფორმაციის ჩასწორება ან წაშლა.

• დაუშვებელია საიტის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება საიტის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე. აღნიშნული არ ეხება, თქვენ მიერ მოწონებული პროდუქტის, შერჩეული პროდუქტის საიტიდან სოც. ქსელებში გაზიარებას.

• საიტის მომხმარებელი მთლიანად აანაზღაურებს ჩვენი თანამშრომლების, კონტრაქტორების, დირექტორის, პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერის დანაკარგს, გადასახადს, მოთხოვნას, რომელიც გამოწვეული იქნება ზემოთხსენებული მიზეზებით.